Print

Положення про Науково-методичну раду інституту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Затверджено на засіданні Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова

від 28 лютого 2011 р. протокол № 7

Ознайомитися з положенням>>