Print

Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОПП Початкова освіта ОР Магістр

Posted in Результати моніторингу

Звіти про опитування учасників освітнього процесу щодо ОП Початкова освіта ОР Магістр

 ЗВІТ про проведення опитування студентів Педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова (освітній рівень «МАГІСТР») щодо якості та удосконалення ОП «Початкова освіта»

ЗВІТ про проведення опитування науково-педагогічних працівників Педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова щодо якості та удосконалення ОП «Початкова освіта» освітнього рівня «МАГІСТР»

ЗВІТ про проведення опитування стейкхолдерів щодо якості та удосконалення ОП «Початкова освіта» магістерського рівня (Педагогічний факультет НПУ імені М.П. Драгоманова)

ЗВІТ про проведення опитування випускників Педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова (освітній рівень «МАГІСТР») щодо якості та удосконалення ОП «Початкова освіта»

ЗВІТ про проведення опитування серед студентів 4 курсу ОР «Бакалавр» щодо вдосконалення освітньої програми магістерського ступеня «Початкова освіта»