Друк

Завдання Центру моніторингу якості освіти

 • Постійне спостереження, збір інформації, діагностика та аналіз:
  • змісту освіти, рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;
  • рівня професійної компетентності науково-педагогічних кадрів та інших співробітників університету;
  • інноваційної діяльності в освітньому процесі;
  • конкурентоспроможності та затребуваності випускників на ринку праці.
 • Формування рекомендацій щодо процедур забезпечення та постійного підвищення якості вищої освіти в Університеті.
 • Забезпечення транспарентності та публічності функціонування системи моніторингу якості освіти.