Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою педагогіки Педагогічного факультету провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії.

На думку 100% здобувачів було достатньо часу для засвоєння дисциплін/освітніх компонентів. 100% опитаних  вибирають дисципліни за власним вибором та ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. Усі здобувачі отримують необхідні консультації від наукового керівника, якщо виникає потреба. Респонденти високо оцінили якість викладання дисциплін на ОНП.

100% опитаних випускників вважають практичну орієнтованість програми достатньою, а також рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті, теж є достатнім для подальшого кар’єрного зростання.

Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 100% викладачів (НПП) враховують  думку здобувачів вищої освіти. 100% респондентів зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи.

80% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу та 20% - як достатню. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за  ОНП «Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти)» третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії