Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну провели опитування серед учасників освітнього процесу (здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники (НПП) та роботодавці) щодо якості освітньої програми (ОП) Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр.

100% здобувачів освіти повністю задовольняє якість викладання дисциплін/освітніх компонентів на ОП в умовах воєнного стану та на їхню думку, рівень здобутих компетенцій під час навчання в університеті є достатнім для подальшої роботи. У майбутньому 100% респондентів планують працювати у сфері відповідно до обраного освітнього ступеня магістра.

Вибираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 88,9% НПП враховують думку здобувачів вищої освіти і 11,1% - частково. 77,8% респондентів повністю дотримуються принципів академічної доброчесності, 22,2% - переважно дотримуються. 100% викладачів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр.

Під час опитування робототодавці надали високу оцінку рецензованій програмі. 100%  респондентів вважають, що не потрібне було додаткове навчання випускників УДУ імені Михайла Драгоманова і думають, що ОП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр відповідає вимогам ринку праці.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр