Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Біологія ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою біології природничого факультету провели опитування серед здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників та роботодавців щодо ОНП Біологія ОР Доктор філософії.

На думку 100% здобувачів освіти  було достатньо часу для засвоєння дисциплін/освітніх компонентів. 100% респондентів зазначили, що система і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі  були прозорими і об’єктивними, із застосуванням різних форм контролю.

Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 50% науково-педагогічних працівників враховують  думку здобувачів вищої освіти і 50% - частково. 66,7% викладачів зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи та 33,3% - переважно дотримуються.

100% роботодавців вважають, що освітня програма 091 Біологія третього рівня вищої освіти відповідає вимогам ринку праці і сучасний ринок праці потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Біологія ОР Доктор філософії

 

 

Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Міжнародна інформація (Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) ОР Бакалавр

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців) щодо якості ОНП Міжнародна інформація (Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) ОР Бакалавр.

100% здобувачів освіти ознайомленні з принципами академічної доброчесності. Про академічну доброчесність 92,3% студентів дізналися від викладачів під час занять, 7,7% - під час вивчення спеціальної дисципліни, присвяченої питанням академічної доброчесності. 100% опитаних не порушують принципів академічної доброчесності.

57,1% випускників зазначили, що не потребували додаткового навчання, щоб отримати роботу. На думку 57,1% опитаних при працевлаштуванні  важливими є досвід роботи за фахом, знання державної мови (57,1%), навички спілкування (85,7%), вміння працювати в команді (42,9%), знання іноземної мови (85,7%), навички роботи з ПК (42,9%), наявність диплому за спеціальністю (71,4%).

Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 100% викладачів враховують  думку здобувачів вищої освіти. 100% НПП вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОНП Міжнародна інформація (Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) ОР Бакалавр.

Під час опитування роботодавців на запитання: «Чи має для Вас значення диплом якого закладу вищої освіти має фахівець, який претендує на роботу у Вашій організації?» отримали відповідь так 71,4% та ні - 28,6%. 85,7% респондентів думають, що освітня програма Міжнародна інформація відповідає вимогам ринку праці та 14,3% - частково.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОНП Міжнародна інформація (Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) ОР Бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Середня освіта (Трудове навчання та технології) ОР Доктор філософії

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед учасників освітнього процесу (здобувачі освіти, випускники, науково-педагогічні працівники та роботодавці) щодо якості ОНП Середня освіта (Трудове навчання та технології) ОР Доктор філософії.

Під час опитування здобувачів освіти на запитання: “Якою мірою Ви задоволені керівництвом  Вашого наукового керівника” (від 1 до 10)  отримали такий результат: на «10» оцінили 80%  респондентів та на «9» - 20%100% опитаних отримують необхідні консультації від наукового керівника, якщо виникає потреба.

100% випускників вважають, що рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, є достатнім для  подальшого кар’єрного зростання. На думку випускників, у освітньо-наукову програму варто додати такі дисципліни: конфліктологія, психологія, дисципліни військово-патріотичного циклу.

83,3% науково-педагогічних працівників зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 16,7% - переважно дотримуються. Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 83,3% викладачів враховують  думку здобувачів вищої освіти та 16,7% - частково.

66,7% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців у УДУ як високу, 33,3% - як достатню. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за  ОНП Середня освіта (Трудове навчання та технології) третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Середня освіта (Трудове навчання та технології) ОР Доктор філософії

 

 

 

 

Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Психологія ОР Доктор філософії

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед здобувачів освіти третього рівня вищої освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості ОНП 053 Психологія ОР Доктор філософії.

Здобувачі освіти високо оцінили рівень освітньої, організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки на освітній програмі. 100% здобувачів  ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. 94,7% опитаних ознайомлені з принципами академічної доброчесності, які впроваджені в університеті і не порушують їх.

87,5% випускників уже працюють за фахом, а 12,5% - збираються працювати. 50% респондентів захистили своє дисертаційне дослідження, 25% - не захистили і у 25% випускників  захист відбудеться найближчим часом. 

83,3% науково-педагогічних прпацівників зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 16,7% - переважно дотримуються. 100% НПП вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОНП Психологія третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

92,3% опитанх роботодавців вважають, що ОНП  відповідає вимогам ринку праці, 7,7% - частково та що сучасний ринок 100% потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Психологія ОР Доктор філософії


 

 

 

Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти спільно з кафедрою професійної підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-наукового інституту публічного управліннята адміністрування провели опитувння серед учасників освітнього процесу щодо якості ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр.

Під час опитування здобувачів освіти  на запитання: «Якій формі навчання Ви надаєте перевагу?» отримали такі результати:  62,5% - дистанційній формі навчання та 37,5% - змішаній формі навчання. 100% респондентів ознайомленні з принципами академічної доброчесності і 85,7% опитаних не порушують їх. 100% здобувачів освіти не  стикалися з фактами корупції на своїй  освітній програмі під час навчання в університеті.

100% опитаних випускників вважають рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, є достатнім для подальшого кар’єрного зростання та збираються працювати  за отриманою спеціальністю. 85,7% опитаних упевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, оскільки отримали якісну фахову освіту і 14,3% - уже працюють за фахом.

85,7% науково-педагоггічних працівників повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 14,3% - переважно дотримуються100% викладачів  вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр.

100% респондентів оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу і освітньо-професійна програма відповідає вимогам ринку праці.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр

 

 

 

 

Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою педагогіки Педагогічного факультету провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії.

На думку 100% здобувачів було достатньо часу для засвоєння дисциплін/освітніх компонентів. 100% опитаних  вибирають дисципліни за власним вибором та ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. Усі здобувачі отримують необхідні консультації від наукового керівника, якщо виникає потреба. Респонденти високо оцінили якість викладання дисциплін на ОНП.

100% опитаних випускників вважають практичну орієнтованість програми достатньою, а також рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті, теж є достатнім для подальшого кар’єрного зростання.

Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 100% викладачів (НПП) враховують  думку здобувачів вищої освіти. 100% респондентів зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи.

80% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу та 20% - як достатню. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за  ОНП «Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти)» третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії