Друк

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОП Педагогіка дозвілля ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою педагогіки педагогічного факультету провели опитування серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників (НПП), роботодавців та випускників щодо ОП Педагогіка дозвілля ОР Бакалавр.

100% здобувачів вищої освіти ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. 92,9% опитаних надають перевагу дистанційній формі навчання і вважають, що система і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі (ОП) були прозорими і об*єктивними із застосуванням різних форм контролю. 100% респондентів не стикалися з фактами корупції на ОП під час навчання.

Обираючи форми і методи провадження навчальної та наукової роботи, 100% викладачів враховують думку здобувачів вищої освіти. 85,7% респондентів повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 14,3% - переважно дотримуються.

Щодо складності навчання за обраною освітньою програмою 60% випускників відповіли, було "легко", 40% - "важко".  80% респондентів вважають практичну орієнтованість програми достатньою. 100% випускників отримали підтримку університету у пошуку місця проходження практики.

90,9% роботодавців думають, що ОП Педагогіка дозвілля відповідає вимогам ринку праці і 100% вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОП Педагогіка дозвілля ОР Бакалавр.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОП Педагогіка дозвілля ОР Бакалавр