Про Центр моніторингу якості освіти:

З   метою   забезпечення   моніторингу якості освіти в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова було створено Науково-методичний центр моніторингу якості освіти (наказ № 273 від 14 жовтня 2005 року), як структурний підрозділ університету. У лютому 2012 р. рішенням Вченої ради університету НМЦМЯО було перейменовано на Центр моніторингу якості освіти (23 лютого 2012 р., протокол № 7).

Основними завданнями Центру моніторингу якості освіти є:

-організація і методичне керівництво всіма видами робіт, пов’язаними з моніторингом якості освіти в університеті;

- розроблення методики моніторингу з забезпечення якості освіти;

- розроблення інструментарію для здійснення моніторингу;

- соціальний моніторинг;

- координація та підтримка системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів університету;

- проектування на основі матеріалів моніторингу системи управління якістю освіти для удосконалення освітнього процесу в університеті.