Display #
Положення про ректорські контрольні роботи в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова
Положення про Центр моніторингу якості освіти УДУ імені Михайла Драгоманова
Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Положення про Науково-методичну раду Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Проєкт "Положення про Центр моніторингу якості освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова" (нова редакція)
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 2019
Порядок розгляду та затвердження наукових і навчально-методичних матеріалів у НПУ імені М.П. Драгоманова
Типове положення про Науково-методичну раду факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 2019
Положення про Науково-методичну раду НПУ імені М. П. Драгоманова 2018