Display #
Положення про Науково-методичну раду Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Проєкт "Положення про Центр моніторингу якості освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова" (нова редакція)
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів НПУ імені М.П. Драгоманова
Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу (2020)
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 2019
Порядок розгляду та затвердження наукових і навчально-методичних матеріалів у НПУ імені М.П. Драгоманова
Типове положення про Науково-методичну раду факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 2019
Положення про Науково-методичну раду НПУ імені М. П. Драгоманова 2018
Положення про проведення декади інститутів (факультетів)
Постанова про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти від 14 грудня 2011 р. N 1283