Display #
Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів НПУ імені М.П. Драгоманова
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 2019
Порядок розгляду та затвердження наукових і навчально-методичних матеріалів у НПУ імені М.П. Драгоманова
Типове положення про Науково-методичну раду факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 2019
Положення про Науково-методичну раду НПУ імені М. П. Драгоманова 2018
Положення про Центр моніторингу якості освіти
Положення про проведення декади інститутів (факультетів)
Положення про рейтингове оцінювання діяльності викладачів, кафедр та інститутів
Постанова про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти від 14 грудня 2011 р. N 1283