Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Психологія ОР Доктор філософії

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед здобувачів освіти третього рівня вищої освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості ОНП 053 Психологія ОР Доктор філософії.

Здобувачі освіти високо оцінили рівень освітньої, організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки на освітній програмі. 100% здобувачів  ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. 94,7% опитаних ознайомлені з принципами академічної доброчесності, які впроваджені в університеті і не порушують їх.

87,5% випускників уже працюють за фахом, а 12,5% - збираються працювати. 50% респондентів захистили своє дисертаційне дослідження, 25% - не захистили і у 25% випускників  захист відбудеться найближчим часом. 

83,3% науково-педагогічних прпацівників зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 16,7% - переважно дотримуються. 100% НПП вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОНП Психологія третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

92,3% опитанх роботодавців вважають, що ОНП  відповідає вимогам ринку праці, 7,7% - частково та що сучасний ринок 100% потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Психологія ОР Доктор філософії


 

 

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти спільно з кафедрою професійної підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-наукового інституту публічного управліннята адміністрування провели опитувння серед учасників освітнього процесу щодо якості ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр.

Під час опитування здобувачів освіти  на запитання: «Якій формі навчання Ви надаєте перевагу?» отримали такі результати:  62,5% - дистанційній формі навчання та 37,5% - змішаній формі навчання. 100% респондентів ознайомленні з принципами академічної доброчесності і 85,7% опитаних не порушують їх. 100% здобувачів освіти не  стикалися з фактами корупції на своїй  освітній програмі під час навчання в університеті.

100% опитаних випускників вважають рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, є достатнім для подальшого кар’єрного зростання та збираються працювати  за отриманою спеціальністю. 85,7% опитаних упевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, оскільки отримали якісну фахову освіту і 14,3% - уже працюють за фахом.

85,7% науково-педагоггічних працівників повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 14,3% - переважно дотримуються100% викладачів  вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр.

100% респондентів оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу і освітньо-професійна програма відповідає вимогам ринку праці.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр

 

 

 

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою педагогіки Педагогічного факультету провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії.

На думку 100% здобувачів було достатньо часу для засвоєння дисциплін/освітніх компонентів. 100% опитаних  вибирають дисципліни за власним вибором та ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. Усі здобувачі отримують необхідні консультації від наукового керівника, якщо виникає потреба. Респонденти високо оцінили якість викладання дисциплін на ОНП.

100% опитаних випускників вважають практичну орієнтованість програми достатньою, а також рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті, теж є достатнім для подальшого кар’єрного зростання.

Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 100% викладачів (НПП) враховують  думку здобувачів вищої освіти. 100% респондентів зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи.

80% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу та 20% - як достатню. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за  ОНП «Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти)» третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Професійна освіта (Теорія та методика професійної освіти) ОР Доктор філософії

 

 

 

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОП 052 Політологія ОР Доктор філософії

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою політичних наук ННІ права та політології було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОП 052 Політологія ОР Доктор філософії. У ньому взяли участь здобувачі та здобувачки освіти, випускники, науково-педагогічні працівники (НПП) та роботодавці.

Здобувачі освіти високо оцінили якість викладання дисциплін на освітній програмі: її змістовне наповнення, методи викладання, міждисциплінарні елементи у викладанні, а також, інформаційну, консультативну, соціальну, освітню і організаційну підтримки. 

100% випускників вважають, що рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, є достатнім для  подальшого кар’єрного зростання.75% респондентів уже працюють за фахом, а 25% - збираються працювати за спорідненою спеціальністю.

100% опитаних науково-педагогічних працівників зазначили, що повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОП 052 Політологія  третього рівня вищої освіти Доктор філософії.

66,7% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу та 33,3% - як достатню. 100% опитаних вважають, що освітня програма 052 Політологія третього рівня вищої освіти відповідає вимогам ринку праці.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування учасників освітнього процесу щодо ОП 052 Політологія ОР Доктор філософії

 

 

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта (Харчові технології) ОР Бакалавр

 Центр моніторингу якості освіти спільно з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну провели анкетування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта (Харчові технології) ОР Бакалавр. 

Під час опитування здобувачів освіти з освітньої програми на запитання: «Якій формі навчання Ви надаєте перевагу?» отримали такі результати: 57,1% - дистанційній формі навчання та 42,9% - змішаній формі навчання. 92,9% опитаних ознайомлені з принципами академічної доброчесності та не порушують їх.

80% випускників вважають практичну орієнтованість програми достатньою і 20% - не зовсім достатньою. 100% респондентів отримали підтримку університету у пошуку місця проходження практики і 100% опитаних зазначили, що не потребували додаткового навчання, щоб отримати роботу.

83,3% науково-педагогічних працівників (НПП) повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі викладацької та наукової роботи і 16,7% - переважно дотримуються. 100% опитаних НПП вважають, що сучасний ринок праці  потребує  фахівців, які навчаються за ОПП Професійна освіта (Харчові технології) ОР Бакалавр.

100% опитаних роботодавців вважають, що не потрібне було додаткове навчання випускників УДУ імені Михайла Драгоманова і думають, що освітня програма Професійна освіта (Харчові технології) відповідає вимогам ринку праці.  

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта (Харчові технології) ОР Бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технології та дизайну провели опитування серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців  щодо ОПП Професійна. освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Бакалавр.

На думку 92,3% здобувачів освіти системи і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі були прозорими і об’єктивними. 100% опитаних ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін. 92,3% респондентів обирають дисципліни за власним вибором. 84,6% здобувачів  ознайомлені з принципами академічної доброчесності і 15,4% - ні, не ознайомлені.

Обираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 83,3%  науково-педагогічних працівників враховують  думку здобувачів вищої освіти та 16,7% - частково. 66,7% викладачів  брали участь у програмах академічної мобільності і 33,3% - ні. Рекомендації щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа були такими: залучення до викладання лекцій стейкхолдерів; більше практичного спрямування.

60% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ  як високу і 40% - як достатню. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчалися за освітньою програмою Професійна. освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа. 

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Бакалавр