Print

Опитування першокурсників щодо ОП Початкова освіта

Центром моніторингу якості освіти разом з кафедрою початкової освіти та інноваційної педагогіки педагогічного факультету було проведено опитування серед першокурсників (денної та заочної форм навчання) щодо ОП Початкова освіта.

Звідки першокурсники дізнались про обрану спеціальність, що для них було поштовхом для вступу до УДУ імені Михайла Драгоманова, що чи хто допоиагає їм адаптуватися до навчання в Університеті та інше, можна дізнатися за посиланнями: 

Звіт про опитування першокурсників щодо ОП Початкова освіта (денна форма навчання) 

 Звіт про опитування першокурсників щодо ОП Початкова освіта (заочна форма навчання)

Print

Опитування першокурсників Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики щодо адаптованості до студентського життя

Навчально-науковий інститут соціології та соціальної політики спільно з Центром моніторингу якості освіти провели опитування серед першокурсників щодо адаптованості до студентського життя в Університеті.

Хто вплинув на рішення навчатися за обраною освітньо-професійною програмою (ОПП), звідки дізналися про ОПП, чи повторили б вибір щодо прийнятого рішення та відповіді на багато інших запитань можна дізнатися з результатів опитування за посиланням: Звіт про опитування першокурсників (ННІССП) щодо адаптованості до студентського життя

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну провели опитування серед учасників освітнього процесу (здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники (НПП) та роботодавці) щодо якості освітньої програми (ОП) Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр.

100% здобувачів освіти повністю задовольняє якість викладання дисциплін/освітніх компонентів на ОП в умовах воєнного стану та на їхню думку, рівень здобутих компетенцій під час навчання в університеті є достатнім для подальшої роботи. У майбутньому 100% респондентів планують працювати у сфері відповідно до обраного освітнього ступеня магістра.

Вибираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 88,9% НПП враховують думку здобувачів вищої освіти і 11,1% - частково. 77,8% респондентів повністю дотримуються принципів академічної доброчесності, 22,2% - переважно дотримуються. 100% викладачів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр.

Під час опитування робототодавці надали високу оцінку рецензованій програмі. 100%  респондентів вважають, що не потрібне було додаткове навчання випускників УДУ імені Михайла Драгоманова і думають, що ОП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр відповідає вимогам ринку праці.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта. Охорона праці ОР Магістр

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну було проведено опитування серед здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості освітньої програми (ОП) Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр.

Здобувачі освіти високо оцінили якість викладання дисциплін та викладацький склад на ОП. А також надали високих оцінок щодо інформаційної, консультативної, соціальної, організаційної та освітньої підтримки студентів. Здобувачі освіти ознайомлені з принципами академічної доброчесності і не порушують їх.

Під час дистанційного навчання НПП використовують різні програми/освітні програми: Moodle (71,4%), Googl Meet (85,7%), Telegram (71,4%), Zoom (42,9%), Email (85,7%), телефон (42,9%). 71,4% респондентів повністю дотримуються принципів академічної доброчесності, 28,6% - переважно дотримуються. 100% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа.

Для 100% роботодавців має значення, диплом якого закладу має фахівець, який претендує на роботу у їхній організації. 66,7% опитаних думають, що ОП відповідає вимогам ринку праці і 33,3% - частково. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр

Центром моніторингу якості освіти разом із кафедрою підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр.

100% опитаних здобувачів вважають, що система і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі були прозорими і об"єктивними, із застосуванням різних форм контролю. А також високо оцінили якість викладання дисциплін та викладацький склад на освітній програмі. 100% респондентів ознайомлені з принципами академічної доброчесності та не порушують їх.

Обираючи форми і методи провадження навчальної та наукової роботи , 90% викладачів (НПП) враховують думку здобувачів вищої освіти і 10% - частково. 100% НПП вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр. 

100% роботодавців оцінюють яксть підготовки фахівців в УДУ як високу і їм не потрібно було додаткове навчання. Освітня програма відповідає вимогам ринку праці, що потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр

Print

Опитування здобувачів вищої освіти щодо організації умов навчання у період воєнного стану Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики

 Центром моніторингу якості освіти разом з кафедрою соціальної освіти та соціальної  роботи Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики було проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти щодо організації умов навчання у період воєнного стану. 

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Опитування здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики щодо організації умов навчання у період воєнного стану