Print

Засідання Науково-методичної ради Університету

23 червня 2020 року відбулося підсумкове у 2019-2020 навчальному році засідання Науково-методичної ради Університету. На засіданні обговорювалося питання цифровізації та дистанційного навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Директор Центру цифрових освітніх технологій доцент Марія  Анатоліївна Умрик проінформувала про організацію дистанційного навчання в Університеті під час карантину та перспективи подальшого використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі, окреслила коло питань, на яких необхідно зосередити подальшу роботу у цьому напрямку. Голова науково-методичної ради фізико-математичного факультету доцент Оксана  Олександрівна Требенко поділилася успішним досвідом організації і проведення підсумкової атестації на фізико-математичному факультеті в умовах дистанційного навчання. На засіданні також обговорювалися проєкти  нових положень та подані на розгляд наукові і навчально-методичні матеріали викладачів і співробітників Університету.

Print

НПУ імені М.П. Драгоманова в міжнародному рейтингу U-Multirank

 Відділ міжнародних зв'язків Університету  інформує, що Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – один із 69 університетів України, що входять до U-Multirank. Загальна оцінка роботи університету визначена за різними показниками – 7А («дуже добре»). Найвищий показник університет має у профілі «наукові дослідження».

U-Multirank – рейтинг вищих навчальних закладів, який був прийнятий Європейським Союзом 30 січня 2013 року в Дубліні. Основною метою «U-Multirank» є формування об'єктивного уявлення про різні сфери діяльності ЗВО. По суті, рейтинг є унікальною базою даних провідних університетів світу. Це дозволяє абітурієнтам, студентам та іншим зацікавленим особам порівнювати університети за різними параметрами. Зокрема, за допомогою інструментарію рейтингової системи можна формувати вибірку навчальних закладів за своїми уподобаннями (країна, працевлаштування випускників, рівень освіти і т.д.).

Відділ міжнародних зв'язків

Print

Увага! Рейтингове оцінювання

Відповідно до наказу № 151 від 25 травня 2020 року "Про рейтингове оцінювання діяльності
науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова за 2019/2020 н. р." необхідно внести дані до автоматизованої системи
рейтингового оцінювання навчально-виховної, наукової діяльності, викладачами кафедр університету до 05 червня 2020 р.

Print

Опитування здобувачів освіти факультету іноземної філології

Проведене опитування серед студентів факультету іноземної філології. освітніх рівнів бакалавр та магістр денної та заочної форм навчання показало, що і до переходу до дистанційного навчання в Університеті внаслідок впровадження карантинних заходів в Україні студенти активно використовували цифрові технології під час навчального процесу. Так, понад 80 % студентів систематично використовують під час освітнього процесу презентації, 61 % - месенджери, чати, 59 % спеціальні бази з навчальних дисциплін, та дещо менше блоги (26 %) і аудіо іноземною мовою (43,1 %).

Print

«Якість викладання навчальних дисциплін» - думка студентів факультету природничо-географічної освіти та екології

Проведене опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін серед студентів факультету природничо-географічної освіти та екології, які навчаються на ОП “Екологія” засвідчило, що загалом студенти високо оцінили якість викладання на цій програмі. На думку 75 % студентів на засвоєння дисциплін було достатньо часу, на заняттях викладачі використовували різні методи їх проведення (89 %). Майже усі студенти повідомили, що система і критерії оцінювання дисциплін були представлені на початку вивчення дисциплін (91,8 %) та були прозорими і об’єктивними, із застосуванням різних форм контролю (82 %).

Print

НПУ імені М.П. Драгоманова в рейтингах ЗВО

За результатами міжнародного рейтингу університетів Ranking Web of Universities (Webometrics) (січень 2020 р.) серед українських ЗВО Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова посів 51 місце. У рейтингу університетів за показниками Scopus 2020 року НПУ імені М.П. Драгоманова посів 112 місце.