Display #
Результати опитувань науково-педагогічних працівників щодо ОНП Освітні та педагогічні науки
Результати опитувань роботодавців щодо ОНП Освітні та педагогічні науки
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОП Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю
Результати опитуваннь учасників освітнього процесу щодо ОП Туризм
Результати опитувань щодо якості ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Результати опитувань учасників освітнього процесу по ОП "Спорт"
Результати опитувань учасників освітнього процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова за 2020 рік
Результати моніторингу якості освіти в НПУ імені М.П. Драгоманова за 2019-2020 н.р.
Результати опитувань учасників освітнього процесу 2020
Результати моніторингу якості освіти в НПУ імені М.П. Драгоманова 2019/2020