Основними напрямами діяльності Центру моніторингу якості освіти є наступні:

  • аналіз функціонування та розвитку системи забезпечення якості освіти в Університеті;
  • забезпечення постійного цілеспрямованого моніторингу якості освіти в Університеті;
  • здійснення координації заходів моніторингу якості освіти в Університеті;
  • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців в Університеті.