Display #
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОПП Міжнародна інформація
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОПП Початкова освіта ОР Магістр
Результати опитування здобувачів освіти І курсу ОП Початкова освіта
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОНП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) третього рівня вищої освіти Доктор філософії
Результати опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Спеціальна освіта третього рівня вищої освіти Доктор філософії
Результати опитувань здобувачів і здобувачок першого курсу ОР Бакалавр соціально-правового факультету
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОПП Міжнародний туризм (2021)
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОПП Фізична терапія
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо ОПП Соціальне інспектування
Результати опитувань учасників освітнього процесу щодо освітньої програми Спорт