Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр

Центром моніторингу якості освіти разом із кафедрою підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр.

100% опитаних здобувачів вважають, що система і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі були прозорими і об"єктивними, із застосуванням різних форм контролю. А також високо оцінили якість викладання дисциплін та викладацький склад на освітній програмі. 100% респондентів ознайомлені з принципами академічної доброчесності та не порушують їх.

Обираючи форми і методи провадження навчальної та наукової роботи , 90% викладачів (НПП) враховують думку здобувачів вищої освіти і 10% - частково. 100% НПП вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр. 

100% роботодавців оцінюють яксть підготовки фахівців в УДУ як високу і їм не потрібно було додаткове навчання. Освітня програма відповідає вимогам ринку праці, що потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр