Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну було проведено опитування серед здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості освітньої програми (ОП) Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр.

Здобувачі освіти високо оцінили якість викладання дисциплін та викладацький склад на ОП. А також надали високих оцінок щодо інформаційної, консультативної, соціальної, організаційної та освітньої підтримки студентів. Здобувачі освіти ознайомлені з принципами академічної доброчесності і не порушують їх.

Під час дистанційного навчання НПП використовують різні програми/освітні програми: Moodle (71,4%), Googl Meet (85,7%), Telegram (71,4%), Zoom (42,9%), Email (85,7%), телефон (42,9%). 71,4% респондентів повністю дотримуються принципів академічної доброчесності, 28,6% - переважно дотримуються. 100% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа.

Для 100% роботодавців має значення, диплом якого закладу має фахівець, який претендує на роботу у їхній організації. 66,7% опитаних думають, що ОП відповідає вимогам ринку праці і 33,3% - частково. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр