Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою інженерії та технологій виробництва факультету технологій та дизайну було проведено опитування серед здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості освітньої програми (ОП) Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр.

Здобувачі освіти високо оцінили якість викладання дисциплін та викладацький склад на ОП. А також надали високих оцінок щодо інформаційної, консультативної, соціальної, організаційної та освітньої підтримки студентів. Здобувачі освіти ознайомлені з принципами академічної доброчесності і не порушують їх.

Під час дистанційного навчання НПП використовують різні програми/освітні програми: Moodle (71,4%), Googl Meet (85,7%), Telegram (71,4%), Zoom (42,9%), Email (85,7%), телефон (42,9%). 71,4% респондентів повністю дотримуються принципів академічної доброчесності, 28,6% - переважно дотримуються. 100% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа.

Для 100% роботодавців має значення, диплом якого закладу має фахівець, який претендує на роботу у їхній організації. 66,7% опитаних думають, що ОП відповідає вимогам ринку праці і 33,3% - частково. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа ОР Магістр

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр

Центром моніторингу якості освіти разом із кафедрою підготовки, документознавства та публічного управління Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр.

100% опитаних здобувачів вважають, що система і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі були прозорими і об"єктивними, із застосуванням різних форм контролю. А також високо оцінили якість викладання дисциплін та викладацький склад на освітній програмі. 100% респондентів ознайомлені з принципами академічної доброчесності та не порушують їх.

Обираючи форми і методи провадження навчальної та наукової роботи , 90% викладачів (НПП) враховують думку здобувачів вищої освіти і 10% - частково. 100% НПП вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр. 

100% роботодавців оцінюють яксть підготовки фахівців в УДУ як високу і їм не потрібно було додаткове навчання. Освітня програма відповідає вимогам ринку праці, що потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Інформаційне документовпорядження ОР Магістр

Print

Опитування здобувачів вищої освіти щодо організації умов навчання у період воєнного стану Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики

 Центром моніторингу якості освіти разом з кафедрою соціальної освіти та соціальної  роботи Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики було проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти щодо організації умов навчання у період воєнного стану. 

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Опитування здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціології та соціальної політики щодо організації умов навчання у період воєнного стану

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП "Соціологія" ОР Доктор філософії

 

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо ОНП Соціологія ОР Доктор філософії.

100% опитаних здобувачів вищої освіти мають достатньо часу для засвоєння навчальних дисциплін. Система та критерії оцінювання дисциплін на освітньо-науковій програмі (ОНП) були прозорими і об'єктивними із застосуванням різних форм контролю. 100% здобувачів вищої освіти отримують необхідні консультації від наукового керівника, якщо виникає потреба. 100% респондентів ознайомлені з принципами академічної доброчесності і не порушують їх. Щодо побажань здобувачів, то серед них були такі: посилити матеріально-технічну складову, збільшити кількість міжнародних наукових заходів.

Випускники ОНП Соціологія високо оцінили досвід навчання шодо якості організаціїї освітнього процесу в Університеті. 100% респондентів не потребують додаткового навчання для роботи і впевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, оскільки отримали якісну освіту.

Вибираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи, 75% виладачів враховують думку здобувачів вищої освіти, 25% - частково. 100% науково-педагогічних працівників повністю дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі роботи.

100% опитаних роботодавців вважають, що ОНП Соціологія третього рівня вищої освіти відповідає вимогам ринку праці, який потребує таких фахівців.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Соціологія ОР Доктор філософії

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП Право ОР Доктор філософії

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед здобувачів освіти, випускників, науково-педагогічних працівників (НПП) та роботодавців щодо якості ОНП Право ОР Доктор філософії.

Здобувачі освіти високо оцінили якість змістовного наповнення дисциплін, методи викладання, міждисциплінарні елементи у викладанні на освітньо-науковій програмі. Рівень освітньої, організаційної, інформаційної, соціальної, консультаційної підтримки здобувачів освіти на факультеті у період воєнного стану повністю задовольняє 50% опитаних, скоріше задовольняє, ніж не задовольняє - 50%. 100% здобувачів освіти ознайомлені з процедурою вибору вибіркових дисциплін і обирають їх за власним вибором. 100% респондентів ознайомлені з принципами академічної доброчесності в університеті, отримують необхідні консультації від наукового керівника, якщо виникає потреба та беруть участь у наукових заходах, організованих в університеті. 

НПП оцінюючи якість організації освітнього процесу в університеті за 10-бальною шкалою на  "9" оцінили 25%, на "10" - 75%. 100% опитаних викладачів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОНП Право третього рівня вищої освіти.

100% опитаних роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в університеті як високу і вважають, що ОНП Право ОР Доктор філософії відповідає вимогам праці. Щодо освітньо-наукової програми роботодавцями було рекомендовано збільшити кількість годин на вивчення дисциплін за вибором ЗВО.

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Право ОР Доктор філософії

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП 053 Психологія ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою теоретичної та консультативної психології факультету психології провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників (НПП) щодо якості ОНП 053 Психологія ОР Доктор філософії.

Загальний досвід навчання в університеті здобувачі освіти високо оцінили за 10-бальною шкалою (10 - 53%, 9 - 22%, 8 - 17%). 86% аспірантів вважають, що система і критерії оцінювання дисциплін на ОНП були прозорими і об’єктивними. 86% респондентів ознайомлені з принципами академічної доброчесності.

71% випускників вважають свій рівень знань і компетенцій, отриманих в університеті, достатнім для подальшого кар’єрного зростання. 100% опитаних збираються працювати за спеціальністю.

67% НПП брали участь у програмах академічної мобільності  та у міжнародних наукових проєктах/грантах.100% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОНП 053 Психологія третього рівня вищої освіти.

100% роботодавців зазначили, що ОНП відповідає вимогам ринку праці і рекомендують посилювати практичну спрямованість та поєднувати наукові дослідження з практикою.

З результатами опитування можна ознайомитися за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП 053 Психологія ОР Доктор філософії