Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОПП Міжнародна інформація ОР Бакалавр

Центром моніторингу якості освіти спільно з кафедрою політичної психології та міжнародних відносин факультету психології було проведено опитування серед учасників освітнього процесу щодо якості ОП Міжнародна інформація ОР Бакалавр.

Результати опитувань засвідчили, що здобувачі освіти вважають найбільш ефективними такі форми студентської наукової роботи як підготовка публікацій у фахових виданнях України (77%), участь у студентських науково-практичних конференціях (62%), участь у студентському науковому гуртку (54%). 93% опитаних не порушують принципів академічної доброчесності.

Науково-педагогічні працівники відзначили, що освітня програма збалансована і загалом відповідає освітнім і ринковим запитам.

100% роботодавців, які взяли участь в опитуванні, вважають, що сучасний ринок потребує фахівців, які навчаються за ОП Міжнародна інформація. Освітня прграма була високо оцінена: 33% надали оцінку 9 балів, 67% - 10 балів.

З результатами опитуванн можна ознайомиись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОПП Міжнародна інформація ОР Бакалавр 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти провів опитування серед здобувачів освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників (НПП) щодо якості ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР Бакалавр.

Здобувачі освіти високо оцінили рівень інформаційної, консультативної, соціальної, освітньої, організаційної підтримки, викладання дисциплін  і викладацький склад на освітній програмі (ОП).

80% випускників отримали підтримку Університету у пошуку місця роботи. 80% респондентів вважають практичну орієнтованість програми достатньою. 60% опитаних  упевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, бо отримали якісну фахову освіту.

Якість підготовки фахівців в УДУ роботодавці оцінюють як високу і вважають, що ОП повністю відповідає ринку праці.

НПП високо оцінили якість організації освітнього процесу в Університеті. 100% викладачів брали участь у програмах академічної мобільності та дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі роботи. 100% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР Бакалавр. 

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОП Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР Бакалавр

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою професійної освіти факультету технологій та дизайну провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників (НПП) щодо якості ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр.

84,6% здобувачів освіти ознайомлені з принципами академчної доброчесності та не порушують їх. 76,9% студентів дізнались про академічну доброчесність від викладачів під час занять. 92,3% опитаних ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін і віддають перевагу дистанційній формі навчання (84,6%). 

80% випускників вважають рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті достатнім для подальшого кар*єрного зростання. 100% опитаних упевнені, що зможуть знайти роботу за спеціальністю, оскільки отримали якісну освіту. 80% випускників не потребували додаткового навчання. При працевлаштуванні важливими є досвід роботи (100%), наявність диплому за спеціальністю (100%), навички роботи з ПК (100%), вміння працювати в команді та знання державної мови (80%). 

НПП повністю (90%) або переважно (10%) дотримуються принципів академічної доброчесності в процесі наукової та викладацької роботи. 100% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОП.

66,7% роботодавців оцінюють якість підготовки майбутніх фахівців в УДУ як достатню та 33,3% - як високу. 80% роботодавців думають, що ОП відповідає вимогам праці. 100% респондентів вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, що навчаються за ОП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр. 

З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта (Документознавство) ОР Бакалавр

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо ОНП Середня освіта (фізична культура) ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти разом з кафедрою теорії та методики фізичного виховання (факультет фізичного виховання, спорту і здоров*я) провели опитування серед здобувачів освіти, випускників, роботодавців та науково-педагогічних працівників (НПП) щодо якості ОНП Середня освіта (фізична культура) ОР Доктор філософії.

Результати опитування показали, що здобувачі освіти високо оцінили якість викладання дисциплін на освітній програмі. 100% респондентів ознайомлені з процедурою вибору вибіркових навчальних дисциплін та вибирають дисципліни за власним вибором. А також, не порушують принципів академічної  доброчесності та ознайомлені з програмами академічної мобільності в університеті.

80% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в УДУ як високу та 20% - як достатню. 100% респондентів вважають, що сучасний  ринок праці потребує фахівців, які навчаються на ОНП Середня освіта (фізична культура) ОР Доктор філософії, бо вона повністю відповідає вимогам ринку праці.

80% випускників захистили своє дисертаційне дослідження і для 20% - захист відбудеться найближчим часом. Вони високо оцінили досвід навчання щодо якості організації освітнього процесу в університеті.  За спеціальністю уже працюють 80% опитаних випускників і 20% - збираються працювати.

НПП зазначили, що дистанційне викладання в умовах воєнного стану зазнало змін у порівнянні з періодом до 24 лютого 2022 р. 100% опитаних науково-педагогічних працівників повністю дотримуються принципів академічної доброчесності та високо оцінили якість організації освітнього процесу в університеті. З результатами опитування можна ознайомитись за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП Середня освіта (фізична культура) ОР Доктор філософії

 

 

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОНП "Історія та археологія" ОР Доктор філософії

Центр моніторингу якості освіти провів опитування серед здобувачів освіти, роботодавців, випускників та науково-педагогічних працівників (НПП) щодо якості ОНП "Історія та археологія" ОР Доктор філософії. 

Система і критерії оцінювання дисциплін на освітній програмі (ОП) були прозорими і об’єктивними, із застосуванням різних форм контролю для 94,1% респондентів. Здобувачі високо оцінили якість викладання на ОП, а також рівень інформаційної, консультативної, соціальної, освітньої, організаційної підтримки.

100% опитаних роботодавців вважають, що ОП відповідає  вимогам праці та є збалансованою. 50% респондентів оцінюють якість підготовки фахівців як високу і 50% - як достатню.

90,9% випускників вважають свій рівень знань і компетенцій, отриманих в Університеті, достатнім для подальшого кар’єрного зростання. 81,8% респондентів не потребували додаткового навчання, щоб отримати роботу.

Вибираючи методи і форми провадження навчальної і наукової роботи 84,2% викладачів враховують думку здобувачів вищої освіти. 89,5% опитаних вважають, що сучасний ринок праці потребує фахівців, які навчаються за ОНП "Історія та археологія" третього рівня вищої освіти. З результатами опитування можна ознайомитись за посиланнням: Загальний звіт про опитування щодо якості ОНП "Історія та археологія" ОР Доктор філософії

Print

Опитування учасників освітнього процесу щодо якості ОПП Професійна освіта (Охорона праці) ОР Бакалавр

Центром моніторингу якості освіти було проведено опитування серед здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців щодо якості ОПП "Професійна освіта (Охорона праці)" ОР Бакалавр. Результати опитування показують, що здобувачі освіти надають перевагу дистанційній формі навчання та скоріше задоволені змістом навчальних дисципліну відповідності до навчального плану зі спеціальності. Респонденти поєднуть навчання і роботу, ознайомлені з програмами академічної мобільності в Університеті та принципами академічної доброчесності і не порушують їх. 

На думку викладачів, до освітньої програми необхідно додати ділову риторику і вилучити не фахові дисципліни. 100% науково-педагогічних працівників та роботодавців вважають, що сучасний ринок потребує фахівців, які навчаються за ОПП "Професійна освіта (Охорона праці)" ОР Бакалавр.

100% роботодавців оцінюють якість підготовки фахівців в НПУ як достатню і рекомендують вищу математику, фізику та хімію поєднати у цілісну навчальну дисципліну. З результатами опитування можна ознайомитися за посиланням: Загальний звіт про опитування щодо ОПП Професійна освіта (Охорона праці) ОР Бакалавр